CDC Việt Nam đã hoàn thành Full dự án thiết kế và thi công văn phòng:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN CF

Tổng diện tích: 350 m2

Một số hình ảnh dự án