Dự án thiết kế và thi công văn phòng công ty CP tập đoàn 5 SAO

  • Địa chỉ: Đống Đa – Hà Nội
  • Diện tích: 420m2

Xem ngay những hình ảnh thi công thiết kế thực tế.

1/ Không gian tầng 2

2/ Không gian tầng 3

    

3/ Không gian tầng 4