Thiết kế văn phòng, thi công văn phòng Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất và tiếp thị các sản phẩm dịch truyền và thuốc tiêm.
Các sản phẩm chính: Nhóm sản phẩm dịch truyền cơ bản và dung dịch đạm; Nhóm sản phẩm thuốc tiêm(nhóm kháng sinh, gây mê và giảm đau và các sản phẩm thuốc tiêm khác

Địa điểm thi công :  Tầng 5 tòa nhà VINAFOR 127 Lò Đúc, Đồng Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thiết kế văn phòng Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
Thiết kế văn phòng Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
Thiết kế văn phòng Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
Thiết kế văn phòng Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
Thiết kế văn phòng Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar